Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Tizennegyedik.

 Tisztelt Szabó Konrád Lelkipásztor Úr!

Tisztelt Presbitérium!

 

Szeretném tájékoztatni Önöket, hogy a kazán ügyében ismeretlen tettes ellen vizsgálatot kértem. Miután a kazán kérdésében többször, 2010-ben írásban, majd szóban presbiteri gyűlésen presbiterként, ezt követően 2013-ban újból írásban kértem tájékoztatást. A válaszok számomra rendkívül zavarosak voltak, így szükségesnek láttam, hogy vizsgálat útján pont kerüljön az ügy végére.

 

Szeretném felkérni Ozsváth János presbiter Urat arra, hogy reám nézve újfent degradáló megjegyzést ne tegyen, ne állítson valótlanságot, mert ezzel becsületsértést követ el, amennyiben azt híreszteli, hogy én Őt feljelentettem, mert ez nem tükrözi a valóságot, csak abban az esetben, amennyiben az ő személyét takarja az „ismeretlen tettes”fogalma. Addig, amíg erről nem szerez bizonyosságot és az ügy végére pont nem kerül nincs joga az én személyemre vonatkozóan semmiféle megjegyzést tenni, rossz hírem kelteni. Ezt megtette már számtalan alkalommal. Kérem, továbbá a presbitériumot tartózkodjon minden olyan megnyilvánulástól, amelyek gyülekezet egyes tagjainak személyiségi jogait sértik. Amennyiben önmagukat nem ítélték és nem ítélik el a következő kérdésekben, addig nincs erkölcsi alapjuk arra, hogy másokat megítéljenek, vagy mások ellen pereket indítsanak.

 

Indoklás:

 

-       A presbitérium tagjai Oláh Istvánné, Kiss Attila, Kovács Pálné, Gaál Ildikó kivételével valamennyien részt vettek, a szülőket fellázítva egy, a presbitérium döntése elleni demonstráción, a parókia udvarán. Amelyben szembeszálltak a presbitérium döntése ellen és megsértették az akkori lelkipásztor Szűcs M Sándorné személyét és parókiális jogait, valamint semmibe vették a gyülekezet jogait, miután az összegyűlt szülőknek nagy része nem volt gyülekezeti tag. A demonstráció alkalma idején Istentisztelet zajlott, amelyet hangoskodás ablak alatti hangos beszéd, zavart meg. A szülőket tehát nem békés céllal Istentiszteletre, hanem a gyülekezet és annak vezetője és akkori presbitériuma ellen hívták össze. Valamint a városi televízió nyilvánosságát, és a református egyházkerület elöljáróit. 

-       Emlékeztetném Önöket arra az aláírásgyűjtésre,/2010/ amelyet a szülők és a gyülekezet tagjai között szerveztek, az intézmény/ intézmények fenntartási jogainak átjátszása kérdésében. Rossz hírét keltve gyülekezetünknek és a gyülekezet elöljáróinak, lelkipásztorának.

-       Emlékeztetném Önöket a 2010-ben történt nevelőtestületi értekezletre, ahol a volt lelkipásztort Szűcs M Sándornét, és kollegájukat Szűcs M Sándort vádolták meg a presbitérium azon tagjai, akik ott is jelen voltak, valamint személyemre sértő, gyalázó vádakat hoztak úgy, annak ellenére, hogy ezen az értekezleten nem voltam jelen.

-       Fegyvernekiné Varga Erzsébet azzal vádolt több fórumon is, rossz hírnevemet keltve, hogy tönkre tettem az óvodát,/hanganyag, presbiteri gyűlés/ miközben az akkor induló református óvodának nagy ellenállással, technikai / pénz és eszköz hiány stb./, valamint még teljes létszámmal működő három önkormányzati óvodával kellett megküzdenie, és azokkal az ellene munkálkodókkal, akik ma féltik az intézmények hírnevét. Az intézmény létszámának alakulása mellékelve. Megjegyzem: 2002-ben már nem voltam az intézmény vezetője, miután annyi intrika ért lemondtam, majd főhajtással vettem tudomásul, hogy a szeretet és hűség jutalma : a munkanélküliség lett. Az oly sokat emlegetett tíz millió forint hiány pedig abból adódott, hogy nem kapta meg az intézmény önálló költségvetési szervként a fenntartáshoz szükséges fedezetet. A felelősség nyilvánvalóan az enyém, mert rendkívüli felmondással el kellett volna hagynom a hajót, de felelős voltam minden egyes munkatársamért, bár nem én voltam az, aki ezt a nehéz helyzetet előidézte. Valamint nem akartam bíróság előtt meghurcolni azt a gyülekezetet, amelyért mindent magam mögött hagytam.

-       Sorozatosan hoztak olyan döntéseket, személyemet érintő kérdésekben, amelyen nem voltam jelen. / Gyermek istentisztelet, hittanoktatás/

-       Önök elnézőek azok felé is, akik gyülekezetünk hírnevét öregbítve a „cápás” segélykérőt útjára bocsájtották és Debrecen templomai előtt osztogatták. Nyilvánosság elé tárva vélt, vagy valós sérelmeiket. Lejáratva ezzel a tiszafüredi református gyülekezetet. Mindezek ellenére a gyülekezet tagjai elöl, bezárt ajtók mögött tartják presbiteri gyűléseiket.

 

Tisztelt Presbitérium!

Mindezek leírására Önök jogosítottak fel, miután a „békesség” jelszava alatt meghoztak egy olyan presbitériumi határozatot, amelyben felruházták egyik presbitertársukat, hogy jogi lépéseket tegyen meg közpénzből, az Önöket megbántókkal szemben.

 Ha önmagukkal és az Önökkel egyetértőkkel ennyire elnézőek, akkor legyenek elnézőek azokkal szemben is, akik Önökkel és döntéseikkel nem értenek egyet. Ez nem hitbeli kérdés, hanem sokkal inkább erkölcsi., amelynek megfelelés joggal várható el egy magukat keresztyéneknek mondó vezető testülettől.

Mint látják, mostanában nem szívesen idézek a Bibliából, s ennek nem az Istenhez való hűtlenségem az oka sokkal inkább a Máté: 7.6. figyelmeztetése. 

Azonban van mégis egy ige, amelyet annak idején saját magam kordában tarása végett az irodám falán tartottam, nehogy elfelejtsem ki az Úr.

„A mit akartok azért, hogy az emberek ti veletek cselekedjenek, mindazt ti is úgy cselekedjétek azokkal; mert ez a törvény és a próféták.” Máté:7.12.

  Tiszafüred, 2013 július10.               

                       

                                                           Tisztelettel:                               

                                                                                    Takácsné Varga Eszter

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.