Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Tizenharmadik

2013.02.28

  

Tárgy: panasz részrehajlás valamint hatásköri túllépés ügyében

 

Főtiszteletű Püspök Úr!

 

Alulírottak panasszal élünk, az Egyházkerület újabb nagymértékű beavatkozása, és az intézmények iránti elfogultsága miatt.

Indoklás:

-          A választói névjegyzék kibővítése, nem az adatvédelmi törvényeknek megfelelően történt.

-          Felsőbb utasításra (főjegyző úr) az iskola dolgozói végezték a jelölő bizottság tagjaival, a presbitérium tudta nélkül.

-          A gyülekezetben tárolt adatok átkerültek az intézménybe, ott lettek feldolgozva, így vélelmezhető annak sokszorosítása is (mivel a presbitériumi gyűlésen elhangzott, hogy gondnok úr birtokában is van egy példány).

-          A kibővített névjegyzékbe belekerültek olyanok nevei, akik nem reformátusok, nem konfirmáltak és nem járnak istentiszteletekre sem.

 

Megjegyezzük:

 

Az ügyek kapcsán mindvégig törekedtünk a békességre valamint arra, hogy magunk között (a református egyházon belül) tegyük rendbe dolgainkat.

-          Hallgattunk akkor, amikor megtudtuk, hogy az intézmények egyházkerületi fenntartásba vételét „magas egyházi méltóságok javasolták”, ezzel alapot vetettek a presbitériumon belül a szakadásnak, az ellentétek felerősödésének.

-          Békességre való törekvésünk bizonyítja, hogy nem szóltunk, nem lázadtunk, amikor a presbitériumunk és lelkipásztora döntése ellen fellázították az embereket az intézmény részéről. Kivitték gyülekezetünk és egyházunk ügyét az utcára, miközben kihívták a kábel tv-t is.

-          Nem hívtuk ki a rendőrséget, s nem jelentettük fel a szervezőket, amikor az igazgatóválasztás ellen tüntettek. (megjegyzés: egy jogerőre emelkedett törvényes döntést hozott a presbitérium, amelyet dr. Veress Bertalan Egyházkerületi Főtanácsos Úr felügyelt) S ezt a nyomás hatására fenyegetés után változtatta meg a presbitérium.  

-          Nem utasítottuk rendre az embereket, akik hangoskodásukkal a gyülekezeti teremben zajló Istentiszteletet meggyalázták.

-          Elfogadtuk, hogy bennünket meg sem hallgattak egyházi vezetőink, amíg a gyülekezet lelkipásztora és vezetői ellen való panaszokat soron kívül fogadták.

-          Tudomásul vettük, hogy a törvénytelenségeket elsimították, s nem tettünk világi hatóságok felé feljelentést, (megszegve állampolgári kötelességünket, bízva abban, hogy elöljáróink bölcs, a Szent Írásnak megfelelő döntést hoznak.) annak ellenére sem, hogy tárgyi bizonyítékok álltak, s állnak rendelkezésünkre.

-          Meghajtottuk fejünket, és viseltük a gyalázatot, amikor a lelkipásztorunkat mocskolták az intézmény dolgozói, megalázva őt még a köszönését sem fogadták.

-          Ennek a beavatkozásnak köszönhetően a gyülekezet lelkipásztora becsületének helyreállítása nem történt meg, rehabilitálása az intézmények részéről elmaradt. Bár történt egy formális bocsánatkérés az igazgató részéről, azonban az intézményi helyreállítást nem tette meg.

 

  Főtiszteletű Püspök Úr!

 

 Tisztelettel kérjük Önt Vizsgáltassa ki Nt. Derencsényi István Főjegyző Úr, illetve Dr. Veress Bertalan Főtanácsos Úr követett-e el részrehajlást gyülekezetünk s az időközben más szolgálati helyre eltávozott lelkipásztorunk Nt. Szűcs M Sándorné ellen,(Aki nem tudta vállalni tovább, hogy elöljárói támogatják az ellene és a gyülekezet ellen lázadók tevékenységét. Így kérve áthelyezését.) Mindezen részrehajlás és taktikázás következtében egyházközségünk döntéshozói törvényellenes olykor egymásnak ellentmondó határozatokat hoztak. Vizsgálják meg, hogy Főjegyző Úr az igen csak megkérdőjelezhető módon véghezvitt adatgyűjtést milyen okból rendelte el mindennemű egyházi és világi adatvédelmi törvényt figyelmen kívül hagyva. Kérjük, hogy kérje be a Tiszafüredi Református Egyházközség 2011/ 3. és 4. presbiteri jegyzőkönyvének másolatát, és hangfelvételét, panaszunk kellő kivizsgálása érdekében.

Kérjük, hogy panaszunk ügyében a 2006 évi III törvény 35§ 1-5 szakaszainak figyelembevételével járjon el!

Életére, munkájára Isten gazdag áldását kérjük!

 

 

Tiszafüred, 2011. november. 23.