Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Tizenegyedik

   Nagytiszteletű Szabó Konrád Lelkipásztor Úr

 

Mint a Tiszafüredi Református Egyházközség Presbitériumának Elnökéhez szeretnék kéréssel fordulni Önhöz. Tudomásomra jutott, hogy a múlt presbiteri gyűlésen 2012.december 13 - án a bizottságok megválasztása során személyemre, nevem említésével negatív hangú pejoratív megjegyzés hangzott el.

 Tisztelettel kérem Nagytiszteletű Urat, hogy a későbbiekben jelenlétem nélkül ne engedélyezze az ilyen formájú megnyilatkozásokat.

Kérem, minden erejével akadályozza meg, hogy az a presbitérium, amelynek szeretetben, lelkészét és gyülekezetét megbecsülve nem önmagáért, hanem a gyülekezet előrehaladásáért kellene végeznie munkáját, küldetését arra használja fel: hogy azokat az embereket, akik valamilyen oknál fogva nem felelnek, meg a presbitérium egyes tagjai elvárásainak jelenlétük nélkül megalázza és meggyalázza.

Ez a magatartás méltatlan egy keresztyén gyülekezet presbitériumához, s ez a gyakorlat nem vezet a gyülekezeten belüli békességhez és szeretethez.

Szeretném felhívni a presbitérium figyelmét: A Magyarországi Református Egyház (MRE) törvénye

Az egyház alkotmányáról és kormányzatáról

(1994. évi II. tc. az 1996. évi II. tc-kel kiegészítve)

 

46. § (1) A presbiterek az egyházközség lelki és anyagi javainak sáfárai, akiket az egyházközség életének felelős irányítására az egyházközségi választók névjegyzékébe felvett egyháztagok közül kell választani a törvény előírásai szerint.

Tisztelt Presbitérium!

Önök értem is felelősek, mint a református gyülekezet tagjáért és nincs joguk becsületemben megalázni és meggyalázni. Kérem, járjanak, elöl Önök, mint elöljárók példamutató tisztességes életben, Istenfélelemben és az Önöket bántók iránti megbocsájtó, féltő szeretetben. Ez a presbiter Isten és ember iránti felelőssége. Ne csupán kapni akarjanak, hanem tanuljanak meg adni is érte semmit nem várván. Presbiterként tartsák meg szívükben Isten igéjét: 9. A szeretet képmutatás nélkül való legyen. Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz.

  10. Atyafiúi szeretettel egymás iránt gyöngédek; a tiszteletadásban egymást megelőzők legyetek. /Róm.12.10./

   Tiszafüred, 2013. január 08..

                                                                    Tisztelettel: Takácsné Varga Eszter