Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Tizen.......

2013.09.17

 Ezeket a dokumentumokat sokáig lezárva tartottam.

Amiért feloldottam, annak az az oka, hogy bizonyossá vált számomra, hogy azokat, akik törvénytelenségeket követtek el felmentik, s helyette " bűnbakokat" ítélnek el.A tisztaságért kiáltó hitoktatónak azt mondják, hogy az egyházmegyében, sőt még a kerületben sem taníthat többé. Az esperest leváltják  régi "bűnért"(3/3-as), s mi van a többivel?A hazugságok beszélői, a hamis tanúk, s a hamisságban járók pedig dicséretet kapnak és élhetnek úgy, mintha semmi nem történt volna.De a próféta nem hagy szomorkodni, Isten üzenete mindannyiunkhoz szól: 

"Jaj azoknak, a kik a gonoszt jónak mondják és a jót gonosznak; a kik a sötétséget világossággá s a világosságot sötétséggé teszik, és teszik a keserűt édessé, s az édest keserűvé!" Ézs.5.20.

Egyházam hamisságban jár nem fáj szíve a szenvedő emberek miatt, akik nyomorúságukban kiáltanak, hátha meglágyul egy-egy emberi szív. Nem roppan bele a munka nélküli családok nyomorúságába, a reményteleneknek nem nyújtja Isten üzenetetét, nem mutatja meg a bűnbánat, s a Krisztusi megbocsátás útját.Hiszen maga sem ismeri:

"Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól." I. Ján.1.9

A bűnbánat helyett, bűnöket fedez, nehogy kiderüljön, s nehogy a vétkes Istenéhez kiáltson.Milliók csúsznak le a mélység bugyrába, s akik szólni mernek torkukra fagyasztják a szót. Bosszút állnak, mert belőlük nem telik másra, mert Krisztus nélkül csak erre képes az ember. Mi lesz veled egyházam? Mi lesz veled nemzetem?Mi lesz veletek Barátaim, akik még nem tudjátok, hogy sokkal jobb lenne nektek szabadon élni az igazságban mégha szegényebben is, mint rabláncon cipelni  magatokkal hazugságaitok terhét.

Józanok legyetek, vigyázzatok; mert a ti ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresvén, kit elnyeljen:

A kinek álljatok ellen, erősek lévén a hitben, tudva, hogy a világban lévő atyafiságotokon ugyanazok a szenvedések telnek be."I. Pét.5.8-9  S bizonyság arra, hogy sokszor e világ fejedelme a világosság angyalának hiteti el magát, megtévesztve sokakat. Hiszen ő a hazugság atyja.

"13. Mert az ilyenek hamis apostolok, álnok munkások, a kik a Krisztus apostolaivá változtatják át magukat. 
  14. Nem is csoda; hisz maga a Sátán is átváltoztatja magát világosság angyalává. 
  15. Nem nagy dolog azért, ha az ő szolgái is átváltoztatják magokat az igazság szolgáivá; a kiknek végök az ő cselekedeteik szerint lészen. ". Kor.11:13-15.

 

szorolap-2012-01.jpgszorolap-2012-02.jpgszorolap-2012-03.jpgszorolap-2012-04.jpg