Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Ötödik

 Kedves Pedagógusok!

Kedves Kollegák!

 

    Végighallgattam a lemezt, amelyet az összmunkatársi bibliaórán felvettek. Szomorúan kell látnom, az intézményeket fenntartó testület presbitereként, a presbitérium elé vitt önmagam átvilágítását kérő levélre közületek többen a hallott módon az én emberi és szakmai lejáratásommal foglalkoztatok, anélkül, hogy azon jelen lettem volna. Valamint anélkül, hogy jogosultak lennétek annak megítélésére, hogy én alkalmas vagyok-e az ÚR Isten előtt a Biblia etikai vizsgálata szerint presbiternek? Ugyanis ez volt a presbitérium elé vitt kérdésem.

    Szomorú vagyok azért is, hogy néhányan közületek pedagógusként kollegájukkal szemben olyan etikai és jogi vétségbe mentetek bele, amelyeket egy önkormányzati iskola/óvoda nevelőtestülete sem tenne meg.

    Ti gyermekek seregének nevelését kaptátok feladatként. Kedves Felszólalók! Vizsgáljátok meg magatokat, csupán a világ etikai törvények szerint milyennek látjátok mindazt, amit elmondtatok? Ti mit tennétek akkor, ha az én helyemben lennétek? Hogyan látjátok azt, amikor egy embert a jelenléte nélkül megvádoltok, s teszitek ezt úgy, hogy közben szeretetről beszéltek? Gyermekeim, miután meghallgatták a CD-t azt mondták kérdezzem meg tőletek, így megkérdezem: Ilyen a Ti szerető Istenetek, akiről beszéltek? Hogyan tudjátok a rátok bízott gyermekek nevelését végezni, ha ilyen mélységben lévő etikai és morális megnyilvánulásoknak adtok hangot?

   Sajnálom azokat, akiknek részt kellett venniük egy ilyen pedagógusokhoz méltatlan, a Bibliaóra szentségét meggyalázó, embereket megalázó értekezleten. Amikor a tízparancsolat törvényeit majd olvassátok a gyermekeknek, akkor ne menjetek el szótlanul e két törvény mellett, mely a következő:„ne tégy hamis tanúbizonyságot a te felebarátod ellen „, s „ne lopj”. Mert szerintetek csak az a tolvaj, aki benzint, vagy olajat lop, vagy saját családját meglopja? Az nem, aki a másik ember becsületét rabolja meg? Ne tévelyegjetek az is lop, az is tolvaj! Mert az anyagi javakat vissza lehet adni, de a meggyalázott becsületet, azt csak az ÚR Isten tudja helyreállítani.

   Elnézést kérek azoktól, akik vétlenek ebben az egészben, örömöt az ad, hogy van még remény, hiszen sokan hallgattak, ebben a pedagógusokhoz méltatlan helyzetben. A magam részéről szeretném ezzel lezárni és megnyugtatni azokat, akik a bírósági pertől féltek. Nem óhajtalak feljelenteni benneteket, nem megyek világi bíróságra, bár magam miatt szomorkodva be kell vallanom most komolyan gondolkodtam azon, hogy világi bíróság előtt rendezem veletek ezt az ügyet. De hogyan tudnék megállni az én Uram, Istenem előtt, ha az én becsületem védelmét kivenném az Ő kezéből?

   Azzal az igével kívánok Nektek új kezdetet, amely fenyegető SMS-ként lett feltüntetve, ám mögötte az ÚR Isten féltő szeretete van, amely komoly figyelmeztetés is kell, hogy legyen mindannyiunk számára:  

„Mit használ ugyanis az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt vall.”Márk. 8.36.

Ne a világot akarjátok megnyerni, mert két úrnak nem lehet szolgálni, egyszerre. Ha a világot akarjátok megnyerni, akkor Ti valamennyien rossz helyen vagytok. Fölösleges, az egyházi iskola létrejötte, mert az érte kapott pénzből lehetett volna jó dolga azoknak, akik a gyülekezetben szolgálnak, s akkor a lelkésznek is csak azokkal az emberekkel kell találkoznia, akik Isten igazságát keresik, s nem kellett volna elszenvednie azt a sok megaláztatást, amelyben része volt az elmúlt 13 év alatt. Sok emberi áldozat van a mögött, hogy ti itt egy egyházi iskola nevelőtestületének tagjai lehettek. Az a gyülekezet, amely ellen aláírást gyűjtöttetek, s aláírtatok, sok tisztességes, becsületes hitét komolyan vevő ember, akik abban bíztak és bíznak, hogy ez az iskola olyan generációt nevel fel, akik számára nem csupán szó a szeretet és a tisztelet. Voltak, akik egzisztenciájukat, életüket tették erre az ügyre, volt, aki családját, s életét áldozta érte, s nem nyertek érte mást, mint gyaláztatást. Ne tegyétek hiábavalóvá azt a sok könnyet, amely ezért az iskoláért/óvodáért hullott. S mindenekfölött ne tegyétek hiábavalóvá Jézus Krisztus értünk hozott áldozatát. Akarjátok inkább megnyerni gyermekek seregét Krisztus számára, s akkor lesz jövője még ennek az iskolának/óvodának és mindannyiunknak.

 

 

                                                

  Tiszafüred.2010. november 25.                               Szeretettel:

                                                                                                                  Takácsné Varga Eszter