Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Hatodik

         

Nagytiszteletű Szűcs M Sándorné lelkipásztor!

Tisztelt Presbitérium!

 

 

 2011-05-23-án értesültem, arról, hogy az intézményben/intézményekben pedagógusok a szülőket megkeresve további aláírást gyűjtenek, munkaidőben azzal a hazugsággal,” hogy az igazgatóválasztás során két presbitert a lelkipásztor szándékosan kihagyott, a szavazásból így akadályozva meg a jelenlegi igazgató megválasztását”, (s mint elhangzott, egyébként a szavazás egyenlőarányú lett volna).

Kérem a Tisztelt Presbitériumot, hogy tegye meg a megfelelő intézkedést, a református egyház értékeit, az intézményekben folyó munka nyugalmát befolyásoló zavart keltő cselekedetekkel szemben, kezdjen fegyelmi eljárást mindazokkal ellen, akik ezt a lázadást kezdeményezték. Gyermekeink és az ott dolgozó pedagógusok nyugodt, békés munkavégzésének érdekében.

Indokaim:

·         Az eljárás etikátlan, tisztességtelen méltatlan egy keresztyén intézményhez. A hatalmi harcot, az utca színterére vitték, meggyalázva reformátor őseink küzdelmeit és református egyházunk nevét sárba tiporták.

  • Felelősség terheli mindazon presbitereket is, akik veszélyeztetik intézményeink zavartalan működésének folytatását ezzel saját érdekeik meghiúsulása miatt felmérhetetlen károkat okoznak, veszélyeztetik, az intézményekben dolgozó munkájukat becsülettel végző munkatársak érdekeit, munkahelyét, s meggyalázzák gyülekezetünk rendjét.
  • Becsapják, és hazugságok tömegével megzavarják az intézménybe járó gyermekek szüleit, így távolítják el még jobban gyülekezetünktől, Isten beszédének megértésétől.
  • A lelkipásztor ellen alattomos és bemocskoló hazugságokat terjesztenek, amellyel az igehirdetés hitelességét ássák alá, a bűnös, erkölcstelen cselekedeteknek pedig szabad folyást engednek.
  • Született egy mára már jogerős törvényes döntés, amelybe azok, a presbitertársaim, akik nem fogadják el, hogy a Teremtő Isten ilyen szinten is beleavatkozhat mindennapi életünkbe lázadnak és lázadást szítanak. Így akadályozva meg, hogy egy demokratikus döntés következményeként az új rend felálljon, és a munka folytatódjon.
  • Felháborodottan értesültem arról is, hogy a tegnapi napon,2011, május.26-án a nevelőtestület, alkalmazotti testület, SZMK, valamint a diákönkormányzat véleményét kérte ki igazgató úr mindannak ellenére, hogy a presbiteri határozat jogerőre emelkedett, a határozat értelmében (8 elutasítás,5 igen és 1 tartózkodás mellett) nem kívánja őt meghívni az intézmény vezetőjének. Ami még inkább felháborít, hogy az  egyházkerület felelős tanácsosai ezen jelen voltak, anélkül, hogy gyülekezetünk lelkipásztora és vezető testülete erről tudott volna és így rendkívül súlyos mértékben beleavatkoztak gyülekezetünk belügyeibe,életébe.   Gyalázva mindezzel az Isten és ember törvényeit követő és azt tiszteletben tartó hívő közösséget. Ugyanakkor semmibe vették egyházunk törvényét is, amely a gyülekezetek önrendelkezését és jogosítványait szavatolják.
  • Ami, mint pedagógust és hívő embert mélyen érint az, hogy belevontak gyermekeket is ebbe a méltatlan harcba. Kockára téve az ő lelki fejlődésüket, erkölcsi, etikai normáik kialakításában zavart keltve mindezzel.

Isten nevét, akaratát és a Szent Írás tanításait gyalázza az, aki mellé áll egy, a törvényes rendet követni akaró lelkipásztor elleni lázadásnak. Nehogy gyülekezeteink pusztulásához és egyházunk bemocskolásához vezessen mindez.

Kérem a Presbitériumot, indokaim megfontolására és az eljárás lefolytatásár

 

 Tiszafüred, 2011. május 26.

                                                               Tisztelettel:

                                                                                    Takácsné Varga Eszter

                                                                                           presbite

                                                                           

 

Hozzászólások

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.