Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Első

2012.08.27

  

Főtiszteletű  Bölcskei Gusztáv Püspök Úr!

Nagytiszteletű  Szűcs M Sándorné lelkipásztor!

Tisztelt Presbitérium!

 

    Szomorúan vettem tudomásul, hogy pénteken, 2010. október 08-án a nevelőtestületi bibliaóra keretén belül az én jelenlétem nélkül történt az iskola nevelőtestülete előtt szakmai és emberi lejáratásom. Milyen jogon tette ezt meg az iskola igazgatója, miközben nem vagyok a nevelőtestület tagja, hiszen nem nyertem felvételt?

     Szomorú vagyok a miatt is, hogy gyülekezetünk lelkipásztorának, valamint a nevelőtestület egy tagjának, aki, szembe mert szállni az iskola vezetésével, jobbító szándékkal, törvénytelenségek sorára hívta fel a figyelmet, ezen a bibliaórán az iskola munkatársi közössége előtt történt a lelkipásztor és a tanár lejáratása, hogy, hiteltelenné tegye őt, s megfélemlítse az egész iskolai közösséget, mielőtt a vizsgálat elkezdődhetne.

     Nem minősítem és nem értékelem, átadom ezt az Önök és az én Uramnak, Istenemnek kezébe. Csupán egyházam és gyülekezetem, de mindenekfelett az én Uram, Teremtőm ügye iránti féltő szeretetem miatt adok hangot, s kiáltok Önök felé. Mi történik egyházunkban? Ha teret kapnak a manipuláló önmagukat gyülekezeteink elöljárói fölé, emelő emberek, vagy közösségek, akkor legelsősorban Isten ügye látja kárát. Csoda-e, ha kiürülnek templomaink? Vagy egyházunk tagjai életében liberális, Isten törvényeit megvető, öntörvényű szellemiség válik uralkodóvá?

   Nagytiszteletű Egyházi Elöljáróság!

Kérem Isten áldását az Önök vizsgálódására, hogy legyen végre minden nyilvánvalóvá Isten akarata és az Ő rendezőelve szerint. Számomra, számunkra egyértelmű eligazítása az Úr Istennek a Biblia szava, mely szerint:


  „1. Minden lélek engedelmeskedjék a felső hatalmasságoknak; mert nincsen hatalmasság, hanem csak Istentől: és a mely hatalmasságok vannak, az Istentől rendeltettek. 
  2. Azért, a ki ellene támad a hatalmasságnak, az Isten rendelésének támad ellene; a kik pedig ellene támadnak, önmagoknak ítéletet szereznek. „Róm.13.1-2

 

 Hiszem, nem vagyok vádolható részrehajlással, de elkötelezett rabja vagyok Isten igazságának gyülekezetemnek szolgáló tagjaként.

 

 Tiszafüred, 2010.október 10.

 

                                          Tisztelettel és Krisztusban testvéri szeretettel:

                                                                      Takácsné Varga Eszter

                                                                     

 

 

Hozzászólások

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.