Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


T........d

2011.09.29

Ez történt Tiszafüreden  az elmúlt években. Nagy figyelmeztetés mindannyiunk számára. Mondom hát vigyázzunk! Mert nagy baj van ott, ahol annak a  lelkésznek kell elmennie, aki rendet és tisztaságot akar a gyülekezetben, iskolában, óvodában. Nagy baj van ott, ahol a felkent pásztor ellen lázadnak, s a lázadást egyes egyházi vezetők megtámogatják.

 

8. Jaj azoknak, a kik a házhoz házat ragasztanak, és mezőt foglalnak a mezőkhöz, míg egy helyecske sem marad, és csak ti magatok laktok itt e földön! 

  9. Hallásomra megesküdt a seregeknek Ura, hogy sok házak pusztasággá lesznek, a nagyok és szépek lakos nélkül, 
  10. Mert tíz hold szőlő egy báth bort ereszt, és egy hómer mag egy efát terem. 
  11. Jaj azoknak, a kik jó reggelen részegítő ital után futkosnak, és mulatnak estig, és bor hevíti őket: 
  12. És czitera, lant, dob, síp és bor van lakodalmokban, de az Úrnak dolgát nem tekintik meg, és nem látják kezeinek cselekedetét. 
  13. Ezért fogságba megy népem, mivelhogy tudomány nélkül való, és főemberei éhen halnak, és sokasága szomjú miatt eped meg; 
  14. Azért a sír kiszélesíti torkát és feltátja száját szertelen, és leszállnak abba népem főemberei, és zajongó sokasága, és minden örvendezői; 
  15. És porba hajtatik a közember, és megaláztatik a főember, és a nagyok szemei megaláztatnak. 
  16. És felmagasztaltatik a seregeknek Ura az ítéletben, s a szent Isten megszenteli magát igazságban. 
  17. És bárányok legelnek ott, mint legelőjükön, s a gazdagoknak romjain idegenek élnek! 
  18. Jaj azoknak, a kik a vétket hazugságnak kötelein vonszák, és a bűnt mint szekeret köteleken; 
  19. A kik ezt mondják: siessen és tegye hamar munkáját, hogy lássuk, s közelítsen és jőjjön el Izráel Szentjének tanácsa, hogy tudjuk meg. 
  20. Jaj azoknak, a kik a gonoszt jónak mondják és a jót gonosznak; a kik a sötétséget világossággá s a világosságot sötétséggé teszik, és teszik a keserűt édessé, s az édest keserűvé! 
  21. Jaj azoknak, a kik magoknak bölcseknek látszanak, és eszesek önnön magok előtt! 
  22. Jaj azoknak, a kik hősök borivásban és híresek részegítő ital vegyítésében; 
  23. A kik a gonoszt ajándékért igaznak mondják, és az igazak igazságát elfordítják tőlük: 
  24. Ezért, mint a polyvát megemészti a tűznek nyelve, és az égő széna összeomlik: gyökerök megrothad, virágjok mint a por elszáll, mert a seregek Urának törvényét megvetették, és Izráel szentjének beszédét megútálták. 
  25. Ezért gerjedt fel az Úrnak haragja népe ellen, és felemelé rá kezét, és megveri, hogy a hegyek megrendülnek, és holttestök szemétként fekszik az utczán. Mindezekkel haragja el nem mult, és keze még felemelve van. 

Ézs.5.8-25

Megtalálható az útmutató 2010.december 1-én kiírt igei ajánlásban

 

 http://www.reftiszafured.hu/

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.